बंद करे

अस्पताल

किसन लाल जालन आई अस्पताल, भिवानी

किसन लाल जालन आई अस्पताल, भिवानी

ईमेल : dbcsbhiwani[at]gmail[dot]com
फोन : 01664-249514
Pincode: 127021

जनरल अस्पताल भिवानी

जनरल अस्पताल भिवानी

ईमेल : bhiwani[dot]pmo[at]gmail[dot]com
फोन : 01664242014
Pincode: 127021

धीगावा सामियान

तहसील - लोहारू

सरकारी अस्पातल, भिवानी

सरकारी अस्पातल, भिवानी

ईमेल : dhs[dot]csbwn[at]hry[dot]nic[dot]in
फोन : 7027817601

सामान्य अस्पताल , देवराला

सामान्य अस्पताल , देवराला

ईमेल : sks[dot]sdhdeorala[at]gmail[dot]com
फोन : 9215543923

सामान्य अस्पताल,बवानी खेडा

सामान्य अस्पताल,बवानी खेडा

ईमेल : sks[dot]sdhbawanikhera[at]gmail[dot]com
फोन : 9992888311

सामान्य अस्पताल,सिवानी

सामान्य अस्पताल,सिवानी

ईमेल : sks[dot]ghsiwani[at]gmail[dot]com

सी.एच.सी. अस्पताल , कैरू

सी.एच.सी. अस्पताल , कैरू

ईमेल : sks[dot]chckairu[at]gmail[dot]com
फोन : 9671663318

सी.एच.सी. अस्पताल , जमालपुर

सी.एच.सी. अस्पताल , जमालपुर

ईमेल : sks[dot]phcjamalpur[at]gmail[dot]com
फोन : 9654822142

सी.एच.सी. अस्पताल , तोशाम

सी.एच.सी. अस्पताल , तोशाम

ईमेल : sks[dot]chctosham[at]gmail[dot]com
फोन : 9992587707